ANUNŢ DE ÎNCEPERE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

SC NORD SALES CONSULT SRL anunţă începerea implementării proiectului cu titlul “Creşterea capacităţii economice şi dezvoltarea competitivităţii societăţii comerciale Nord Sales Consult SRL” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS 109068.